కరెంటు బిల్లుల పెంపుపై గాజువాక తెదేపా నిరసన

31
https://youtu.be/KkU2ATOBpGk