హిందూ దేవాలయలపై జరుగుతున్న దాడులను ఖండిస్తు నిరశన తేలియజేసిన భాజపా మహిళ విభాగం.

80